ХАЈДУШКОВИЋ Христина

ХАЈДУШКОВИЋ Христина – глумица (Ваљево, 13. VII 1897 – ?). Завршила је 4 разреда Више женске школе и течај за књиговодство. Од 1. VII 1947. била је је члан Драме СНП до 30. XI 1949, када се иселила у Аргентину.

УЛОГЕ: Баба (Дундо Миароје), Бела Чарлс (Дубоко корење), Пела (Поп Ћира и поп Спира), Огудалова (Девојка без мираза).

ЛИТ: В. Поповић, „Дундо Мароје“ на новосадској позорници, ЛМС, 1948, књ. 362, с. 613; А-м, А. Н. Островски: „Девојка без мираза“, ВС, 1948, бр. 13, с. 35; А-м, „Девојка без мираза“ у извођењу Војвођанског народног позоришта, СВ, 4. VII 1948.

В. В.