ХАЏИ-ЈАНКОВИЋ Дина

ХАЏИ-ЈАНКОВИЋ Дина – певодилац. Његов превод комада Пана Циганка Тихамера Алмашија изведен је у СНП 1905.

БИБЛ: Женска врлина, роман из трговачког живота; по енглеском извору, за породице својих пријатеља, написао чика Дина, Бгд 1909; Истински човек, роман барона Николе Јошића, и Једна несана ноћ, од непознатог писца, с енглеског превео чика Дина, Бгд 1909.

В. В.