ХАЏИЋ Милева

ХАЏИЋ Милева – драмска глумица (Српски Чанад, 1850-их г. – Сремски Карловци, јуна 1870). Најстарија ћерка глумца Косте-Бáбе Хаџића (в) и сестра глумица Босиљке (в) и Ленке Хаџић (в). У СНП је наступала као девојчица, у дечјим улогама, од 1861. до 1863. Поново је у СНП била ангажована на пробу  од 6. X 1868. и до 1869. играла је епизодне улоге.

ЛИТ: А-м, Српско народно позориште, Застава, 1868, бр. 85, с. 3.

В. В.