ХАЏИЋ Константин Коста

ХАЏИЋ Константин Коста – драмски глумац (Српски Чанад, 1823 – Рума, 22. VIII 1872). Имао је надимак „Бáба“. Био је један од позоришних ентузијаста у Српском Чанаду који су основали прво српско дилетантско позориште 1860. Исте г. ступио је у тек образовану трупу Јована Кнежевића. Од 16. VII 1861. до смрти био је значајан члан СНП – остао му је веран, иако је са више страна и у више наврата добијао примамљиве позиве. Кћери му Милева, Јелена Ленка и Босиљка такође су биле глумице. „Као представљач мањих карактерних и комичних улога стекао је себи лепа гласа у позоришном свету, а колико је ваљао међу браћом својом као човек од добра срца и лепа српска поштенија сведочи најбоље то, што су га свуда по целоме српству обично само ’бáбом’ звали“ („Позориште“, НСад, 1. XI 1872).

УЛОГЕ: Милер (Сплетка ј љубав), Бећар (Ђеша, Неша и Јеша), Слуга (Опклада), Жупан Ђурађ (Херцег Владислав), Нотарош (Војнички бегунац), Краљ (Немања, Суботић), Јован (Избирачица), Футошки кнез (Шаран).

ЛИТ: А-м, Србско народно позориште, Даница, 1862, бр. 3, с. 45–46; А-м, У суботу, 4. јан: „Обклада“, Србски дневник, 12. I 1864; А-м, † Коста Хаџић, Позориште, НСад 1872, бр. 71, с. 328.

Б. С. С.