ГУШЧЕ БУКОВАЧКО (Le Naise de Saint-Flour)

ГУШЧЕ БУКОВАЧКО (Le Naise de Saint-Flour) – шаљива игра у 1 чину. Написали: Жан Бајар и Гистав Лемоен. Прво извођење у Паризу, у Театру д’ Жимназ, 19. VI 1848, у нашој земљи 15. XII 1872. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 19. I 1873. у НСаду (заједно са једночинком Школски надзорник). Са мађарске прераде Лиле Буљовски под насловом Tiszaháti libácska посрбио: Јован Ђорђевић. – Н. Зорић (Петровић), Ј. Поповићева (Петровићка), Ј. Сајевићка (Милева), Н. Недељковић (Соколовић), А. Сајевић (Кесерић), Н. Рашић (Лука). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП 25. X 1877. у Вршцу (заједно са једночинкама После игранке и Пола вина пола воде). – Н. Зорић (Петровић), Ј. Поповићева (Петровићка), Љ. Зорићева (Милева), Д. Ружић (Соколовић), П. Добриновић (Кесерић), В. Јуришић (Лука). – Изведено 4 пута.

ЛИТ: М., „Гушче буковачко“, Позориште, НСад 1873,  бр. 11, с. 43; -Л-, „Ноћ уочи Нове године“, „Пркос“, „Гушче буковачко“, Позориште, НСад 1874, бр. 4, с. 15; СС, О успешном постовању СНП-а у Вел. Кикинди, Застава, 1875, бр. 109, с. 4.

В. В.