ГУНДА А.

ГУНДА А. – преводилац, аутор превода комедије Резервистина женидба Анри-Алфреда Дирија и Анри-Шарла Шивоа, која је у СНП изведена 1909.