ГУБО Проспер-Парфе (Prosper-Parfait Goubaux)

ГУБО Проспер-Парфе (Prosper-Parfait Goubaux) – француски драмски писац (Париз,  10. VI 1795 – Париз, 31. VII 1859). Поред више других псеудонима, служио се и псеудонимом Проспер Дино (Prosper Dinaux) – овим последњим за позоришне комаде које је писао у заједници са Жаком Беденом (Jacques Beudin). Њихова сарадња је изродила укупно пет драмских комада. Први по реду изласка пред париску публику била је, за оно време веома успела, мелодрама Живот једног коцкара (La Vie d’un joueur, 1827), коју је дотерао Виктор Диканж (Victor Ducange) и коју је, под насловом Карташи, СНП приказало 1874. Писао је и књижевне подлистке које је потписивао као Пјер Обри (Pierre Aubry).

ЛИТ: ст-, „Карташи“, Позориште, НСад 1874, бр. 56, с. 230-231.

С. А. Ј.