ГРУНЧИЋ Милица

ГРУНЧИЋ Милица – драмска глумица (рођена 1844 – Нови Сад, 16. VI 1862). Први пут је ступила на сцену 1860. у путујућој дружини Јована Кнежевића, коју је напустила 16. VII 1861. и пришла глумачкој трупи Српске читаонице у НСаду. Играла је још до јуна 1862, када је извршила самоубиство тровањем због несрећне љубави. Тумачила је запажено наивке и младе девојке и показивала смисао за драмске улоге. Рецензент „Данице“ је 1862. истицао да ће СНП у њој имати „временом изванредну глумицу за наивне роле“.

УЛОГЕ: Пијада (Београд некад и сад, Ј. Ст. Поповић), Евица (Покондирена тиква), Тетка (Женидба и удадба), Милка (Два оца), Стана (Ајдук Вељко), Милерка (Сплетка и љубав), Кћи (Ђачки послови), Анка (Ђеша, Јеша и Неша), Тина (Боље је умети него имати).

ЛИТ: А-м, У среду, 16. авг. – „Београд некад и сад“ од Ј. С. Поповића, Србски дневник, 23. VIII 1861; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад, 24. V 1862. „Ђачки послови“, Даница, 1862, бр. 15, с. 251; А-м, Србско народно позориште. Н. Сад, 10. VI 1862. г. „Боље је умети него имати“, Даница, 1862, бр. 17, с. 283; А-м, Милица Грунчић, Србски дневник, 19. VI 1862; А-м, Србско народно позориште, Даница, 1862, бр. 17, с. 283.

Б. С. С.