ГРУЈИЋ Љубен

ГРУЈИЋ Љубен – преводилац и драмски  писац (рођ. 1864). Био је чиновник у Сремској Митровици. Преводио је наше писце на мађарски, између осталога и драму краља Николе Балканска царица. Драму Дивљуша Иштвана Геција посрбио је и она се 1906. играла у СНП. Са  Милошем Хаџи-Динићем написао је „пастирску идилу“ Мена, постављену на сцену СНП 1902. За оба комада сценску музику је  компоновао Исидор Бајић.

Б. Кв.