ГРУЈИЋ Бранко

ГРУЈИЋ Бранко – бравар, варилац (Мошорин, 6. VII 1933 – ). Завршио је занатску школу и стекао звање висококвалификованог радника. У СНП је дошао из новосадског предузећа „Тргомонт“ 15. I 1980. и као руководилац браварске радионице радио до пензионисања, 31. VIII 1986.

Р. Б.