ГРИГ Едвард (Edvard Hagerup Grieg)

ГРИГ Едвард (Edvard Hagerup Grieg) – норвешки композитор, пијанист и диригент (Берген, 15. VI 1843 – Берген, 4. IX 1907). Клавир и композицију учио је у Лајпцигу, где се васпитао у духу Шуманове традиције и постао на неки начин један од његових следбеника на Северу, али не и његов епигон. Веза са немачким романтизмом више је изражена у ранијим него у његовим каснијим делима. После познанства са даровитим песником, родољубом и музичарем Рихардом Нордраком (Richard Nordraak, 1842-1866), који му открива богатство и лепоту народних песама и игара, постаје одушевљени родољуб који музиком жели рећи одакле потиче. Нашавши спретног издавача, његова дела продиру постепено не само у интимност кућног музицирања, него и у концертне дворане. Истичући се и као организатор, он води музичка друштва у Ослу и Бергену, наступа као диригент и пијанист и предузима успешне концертне турнеје по Европи, тако да у Немачкој и Француској постаје скоро популарнији него у домовини. Али већ после извођења Пер Гинта (1876) почињу га у Норвешкој и у целом свету сматрати великим уметником и недостижним тумачем збивања и покрета у народној души. Његова музика је прожета духом и карактером норвешког фолклора. Иако у суштини романтичарска, захваљујући фолклористичкој виталности, она на неки начин добија реалистичко обележје. Написао је сценску музику за два драмска дела и велик број оркестарских, клавирских, камерних и вокалних композиција. Важнија су му дела: свите из музике за позоришне комаде Пер Гинт (Peer Gynt) од Ибзена и Сигурд Јорсалфар од Бјернсона; Концерт за клавир и оркестар у а-молу, Симфонијске игре за оркестар; око 10 вокално-инструменталних дела, 2 гудачка квартета, 3 сонате за виолину и клавир, Соната за виолончело и клавир, хорска дела… Пред крај живота слављен и цењен у својој земљи попут Сибелијуса у Финској, а међу норвешким композиторима XIX века најјача је уметничка личност. У СНП је његов Клавирски концерт у а-молу изведен у оквиру једног балетског дивертисмана.

М. Х.