ГРГИЧЕВИЋ Марија

ГРГИЧЕВИЋ Марија – новинар (Вирје, Подравина, 1. XI 1929 – Загреб, 24. IX 2011). Класичну гимназију и Филозофски факултет завршила је у Згбу. Још од студентских дана радила је у новинарству. Од 1961. редовно је објављивала критике драмских представа у „Вечерњем листу“, а повремено у „Вјеснику“, емисијама Радио Згба и у часописима „Пролог“, „Сцена“, „Геста“, „15 дана“. О представи СНП Покондирена тиква писала је у два наврата: за време изведбе на Стеријином позорју (Критичари о „Покондиреној тикви“, Позориште, НСад 1974, бр. 9, с. 6) и за време гостовања СНП у Згбу (Нова „Покондирена тиква“, Вечерњи лист, 25. XI 1974, објављено и у новосадском „Позоришту“).

В. Кч.