ГОТШАЛ Карл Рудолф фон (Karl Rudolf von Gottschall)

ГОТШАЛ Карл Рудолф фон (Karl Rudolf von Gottschall) – немачки писац  и публициста (Бреслава, данас Пољска, 30. IX 1823 – Лајпциг, 21. III 1909). Како је рођен у официрској породици која се често селила, похађао је гимназију у Мајнцу и Кобленцу а завршио је у Растенбургу; још у средњој школи је почео да пише драмске покушаје којима је на себе скренуо пажњу наставника и неких љубитеља књижевности. Студирао је права; због либералних идеја био је искључиван или је морао да напусти универзитете у Кенигзбергу, Бреслави, Лајпцигу и Берлину, да би на крају (1846) докторирао у Кенигзбергу, где је после завршених студија био драматург позоришта. Већ његови комади писани пред револуцију 1848 (Der Blinde von Alcala и Lord Byron) имали су успеха. Живео је касније у више места Немачке и данашње Пољске, написао већи број драма од којих у најуспелије спада она која је изведена и у СНП; поред знатног броја песама, приповедака, романа, путописа и других литерарних радова, дао је за своје доба добру историју немачке књижевности прве половине XIX века (Die deutsche Nationalliteratur der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Бреслава 1855; 5. издање 1881, у 4 свеске). У Познању је уређивао „Ostdeutsche Zeitung“ (1862) и радио на пољско-немачком разумевању; у Лајпцигу је уређивао часопис „Unsere Zeit“ (од 1864) и „Blätter für literarische Unterhaltung“. За књижевни рад добио је многобројна признања, поред осталог и наследно племство. Својевремено је и код нас доста цитиран, а његова драма Ружа с Кавказа, у преводу Ивана Вончине, штампана је у Згбу 1885. Данас он и на немачком језичком подручју спада у готово заборављене писце. У СНП му је изведен Пит и Фокс (Pitt und Fox, 1854), 14. XI 1887, у преводу Веље Миљковића.

ЛИТ: Ђ. Малетић, Грађа за историју српског народног позоришта у Београду, Бгд 1884.

С. К. К.