ГОСПОЂИЦА ЖОЗЕТА, МОЈА ЖЕНА (Mademoiselle Josette, ma femme)

ГОСПОЂИЦА ЖОЗЕТА, МОЈА ЖЕНА (Mademoiselle Josette, ma femme) – комедија у 4 чина. Написали: Пол Гаво и Робер Шарве. Прво извођење у Паризу, 16. XII 1906.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 31. X 1907. у Осијеку. Превела: Милка Марковић. Подела узета са плаката представе одржане 8. XII 1907. у НСаду. – Рд. К. Васиљевић; К. Васиљевић (Андре Тернеј), Д. Спасић (Теодор Панар), М. Марковић (Аристид Валобје), Р. Спиридоновић (Дипре), М. Матејић (Џе Џексон), А. Стојановић (Сент-Асис), Љ. Иличић (Жалавер), Н. Сланкаменац (Ирбен), Б. Николић (Питоле), М. Марковићка (Жозета), Д. Иличићка (Мирјана), Д. Васиљевићка (Мадам Сент-Асис), М. Тодосићка (Мадам Дипре), С. Ранковићева (Леонтина), Ј. Стојановићка (Тотоша), М. Филиповићка (Марија), С. Стефановић (Гостионичар), Д. Кранчевић (Ловац). – Изведено 8 пута.

Прво извођење у НП 2. III 1925. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Б. Цветковић; Стеван Јовановић (Андре Тернеј), Ј. Кучера (Жозета), Н. Динић, Р. Кранчевићка, Д. Матејићка, Д. Величковић, К. Цветковићка, М. Васић, Б. Чолић, М. Душановић. – Изведено 4 пута.

ЛИТ: Л. (Марковић) М(ргу)д, Госпођица Жозета, моја жена, комедија у 4 чина од Гавела и Шарвеја, Браник, 1907,  бр. 272, с. 2-3; А-м, Казалиште, Народна обрана, Осијек 3. XI 1907; Ј. Хр(аниловић), Госпођица Жозета, моја жена, Позориште, НСад 1907, бр. 22, с. 142-143; Ст., У четвртак увече смо гледали француску комедију „Госпођица Жозета, моја жена“, Слога, Сомбор 1908, бр. 10, с. 3; Раул, У уторак 4(17) марта приказана је комедија „Госпођица Жозета, моја жена“, Наше коло, Сомбор 1908,  бр. 12, с. 3; Јосин (Ш. Рајчић), Српско народно позориште, Невен, Суботица 1908, бр. 6, с. 44; О. С(уботи)ћ, „Госпођица Жозета, моја жена“. (Премијера 11. III), Застава, 13. III 1925; Театрофил, „Госпођица Жозета, моја жена“, Јединство, 1925, бр. 1536,  с. 3;  А-м, „Госпођица Жозета, моја жена“, комедија у 4 чина, написали Гаво и Шарве, редитељ г. Брана, премијера 2. о. м., Видовдан, НСад 1925, бр. 12, с. 3; Д. Н., Преглед последњих премијера, Родољуб, НСад 1925, бр. 12, с. 4.

В. В.