ГОСПОДИН ЛОВАЦ (Monsieur chasse!)

ГОСПОДИН ЛОВАЦ (Monsieur chasse!) – водвиљ у 3 чина. Написао: Жорж Фејдо. Прво извођење у свету 23. IV 1892. у Пале-Роајалу у Паризу.

Први пут у нашој земљи у СНП 12. X 1962. у Веселом театру „Бен Акиба“  у НСаду. Превео: Драгослав Андрић. – Рд. М. Васиљевић, сц. М. Лесковац, к. С. Јатић; Ј. Бјели (Леонтина), В. Матић (Морис), И. Хајтл (Дишотел), О. Маринковић (Бабет), З. Загорчић (Гонтран), Л. Богдановић (Господин Касањ), Д. Синовчић-Брковић (Госпођа Латур), Д. Јанковић (Бридоа), Д. Колесар (Први полицајац), Драгиша Шокица (Други полицајац). – Изведено 41 пут, глед. 8725.

БИБЛ: Жорж Фејдо, Идемо у лов. Комедија у 3 чина. Превео Драгослав Андрић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 1090.

Ј. М.