ГОСПОДАР КОВНИЦА (Le Maître de Forges)

ГОСПОДАР КОВНИЦА (Le Maître de Forges) – позоришна игра у 4 чина а 5 слика. Према своме истоименом роману написао Жорж Оне. Прво извођење 15. XII 1883. у Паризу (под насловом Un Mariage d’argent), у нашој земљи 26. VIII 1884. у НП Бгд (под насловом Љубав и понос).

Прво извођење у СНП почетком 1885. у Панчеву. Превео: Милован Ђ. Глишић. Подела узета са плаката представе одржане 28. I 1886. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; П. Добриновић (Мулине), Д. Ружић (Филип Дерблеј), К. Васиљевић (Башлен), В. Миљковић (Блињи), А. Десимировић (Префон), С. Ђурђевић (Октав), С. Кестерчанек (Ђенерал), М. Банић (Серван, Гобер), А. Милојевић (Префект), Мита Петровић (Понтак), В. Димитријевић (Слуга), С. Вујићка (Клара Болијеова), Л. Хаџићева (Атенаида), Д. Ружићка (Маркиза Болије), З. Милојевићка (Бароница Префонтова), С. Бркићева (Сузана), Савета Миљковићка (Бригита). – Изведено 16 пута.

Премијера у СНП 8. II 1890. у НСаду, под насловом Господар од ковница. – Рд. П. Добриновић; П. Добриновић (Мулине), Д. Ружић (Филип Дерблеј), К. Васиљевић (Башлен), В. Миљковић (Војвода Блињи), М. Марковић Мика (Префон), М. Димитријевић (Октав), Д. Настасић (Серван), К. Делини (Префект), Ђ. Бакаловић (Понтак), Ј. Стојчевић (Гобер), М. Ивковић (Слуга), С. Вујићка (Клара Болијеова), Т. Лукићка (Атенаида), Д. Ружићка (Маркиза Болијеова), Св. Миљковићка (Бароница Префонова), М. Марковићка (Сузана). – Изведено 6 пута.

Премијера у СНП  9/21. III 1895. у НСаду. – Рд. П. Добриновић; П. Добриновић, М. Николић (Мулине), Д. Ружић (Филип Дерблеј), Ј. Тодосић (Башлен), М. Марковић Мика, М. Хаџи-Динић (Војвода Блињи), К. Васиљевић (Пре­фон), Д. Спасић (Октав), Ј. Душановић (Серван), Ј. Жикић, Лука Поповић (Префект), Ђ. Бакаловић (Понтак), Т. Илић, Т. Станковић (Гобер), С. Стефановић (Слуга), С. Бакаловићка (Клара Болијеова), Т. Лукићка (Атенаида), Д. Ружићка (Маркиза Болијеова), Ј. Весићева (Бароница Префонова), З. Ђуришићева (Сузана). – Изведено 5 пута.

Премијера у СНП 13/26. XII 1901. у НСаду. – Рд. М. Хаџи-Динић; М. Николић (Мулине), Д. Ружић (Филип Дерблеј), Ј. Душановић (Башлен), М. Марковић Мика (Војвода Блињи), К. Васиљевић (Барон Префон), А. Стојановић (Октав), М. Матејић (Серван), В. Виловац (Префект), Ђ. Бакаловић (Понтак), Е. Слука (Гобер), С. Бакаловићка (Клара Болијеова), Т. Лукићка (Атенаида), С. Вујићка (Маркиза Болијеова), Д. Васиљевићка (Маркиза Префонова), З. Добриновићка (Сузана), М. Радошевићева (Служавка). – Изведено 14 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 6. XI 1925. – Рд. Ј. Гец; М. Хаџи-Динић (Мулине), Д. Спасић (Филип Дерблеј), С. Колашинац (Башлен), Ј. Гец (Војвода Блињи), М. Васић (Префон), Н. Дивјак (Октав), И. Михаиловић (Ђенерал), Л. Лазаревић (Гобер), Б. Чолић (Понтак), М. Јекнић (Серван), М. Оџић (Префект), Љ. Јовановић (Маркиза Болије), Д. Берн (Бароница Префон), И. Прегарц (Клара Болије), Р. Кранчевићка (Атена), З. Петровић (Сузана), М. Степановић (Слуга маркизин), М. Продановић (Слуга Филипов). – Изведено 10 пута.

Прво извођење у ДНП 2. II 1944. у Панчеву. – Рд. Ј. Путник, сц. В. Ребезов; М. Јелић (Мулине), Љ. Иличић (Филип Дерблеј), Р. Гојкић (Башлен), М. Јаснић (Војвода Блињи), Ж. Котрошан (Барон Префон), Ж. Мишчевић (Октав), В. Милин (Генерал Понтак), С. Симић (Гобер), Н. Јефтић (Де Серван), Р. Шобота (Префект), М. Петровићева (Клара Болије), М. Миљковићева (Бароница Префон), О. Животићка (Маркиза Болије), И. Душановићка (Атена), З. Деспотовићева (Сузана), М. Гојкићка (Бригита), С. Беба (Слуга). – Изведено 9 пута.

ЛИТ: М. С(ави)ћ, „Господар ковница“, позоришна игра у четири чина, написао Жорж Оне, превео Милован Ђ. Глишић, Браник, 1886, бр. 12, с. 3; -Л-, Господар ковница, Позориште, НСад 1886, бр. 19-20, с. 74-75 и 78-79; А-м, (Српско народно позориште), Стражилово, 1886, бр. 6, с. 207-209; -ша, 28. 1. „Господар ковница“, позоришна игра у 4 чина од Жоржа Онеа, превео М. Ђ. Глишић, Застава, 1886, бр. 16, с. 1; А-м, Такви су нам преводи потребни, Наше доба, НСад 1886, бр. 32, с. 3; А-м, (Српско народно позориште), Стражилово, 1886, бр. 12, с. 411; К-ћ, Господар ковница, Позориште, НСад 1887, бр. 39, с. 178-179; С., Господар од ковница, Позориште, НСад 1890, бр. 17, с. 66-67; А-м, Српско народно позориште, Вршачки гласник, 1890, бр. 6, с. 4; Р., „Господар од ковница“, позоришна игра у 4 чина, а 5 слика. Написао  Жорж Оне, Браник, 1892, бр. 8, с. 4; А-м, Српско народно позориште, Застава, 1892, бр. 4, с. 2; Ј. Храниловић, „Господар од ковница“, позоришна игра од Жоржа Оне-а, превео М. Симић, Јавор, 1892, бр. 9, с. 139-141; Р., Господар од ковница, Позориште, НСад 1892, бр. 4, с. 15; М. Д., „Господар од ковница“, позоришна игра у 4 чина а 5 слика, написао Ж. Оне, превео М. Ђ. Глишић, Весник, Панчево 1893, бр. 16, с. 2; М. С(ави)ћ, Господар од ковница, Позориште, НСад 1895, бр. 24, с. 94-95; -Б-, О приказаној позоришној игри у 4 чина „Господар од ковница“, Стража, НСад 1895, бр. 21, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Српство, Вршац 1898, бр. 90, с. 3; А-м, „Господар од ковница“, позоришна игра у 4 чина од Жоржа Онеа, Браник, 1901, бр. 153, с. 3; б., У четвртак 13 (26) о. м. гледали смо дело: „Господар од ковница“, Застава, 15. XII 1901; (Ј.) Г(рчић), Господар од ковница, Позориште, НСад 1901, бр. 41, с. 218; А-м, У суботу 25. марта приказано је дело „Господар од ковница“, Слога, Сомбор 1906, бр. 14, с. 14; О. С(уботи)ћ, „Господар ковнице“, Застава, 10. XI 1925; А-м, Позориште, Нови Сад, 1925,  бр. 26, с. 6-7; А-м, Народно позориште у Новом Саду, Comoedia, 1925, бр. 11,  с. 21.

Л. Д.