ГОСПОЂА ПОЛАЖЕ МАТУРУ (Méltóságos asszony)

ГОСПОЂА ПОЛАЖЕ МАТУРУ (Méltóságos asszony) – весела игра у 3 чина (6 слика). Написали: Иштван Бекефи и Адорјан Стела. Прво извођење у Будимпешти, 1935, у нашој земљи 18. III 1938. у НП Бгд.

Прво извођење у НПДбС 22. II 1940. у Вршцу. Превео: Жарко Васиљевић. – Рд. П. Шебешћен, к. г., сц. М. Шербан; С. Бурја (Керекеш), М. Верешчагина (Госпођа Керекеш), З. Андрићка (Терика Керекеш), Ђ. Козомара (Карло Тахи), М. Мирковић (Варга), Р. Алмажановић (Кулчар), С. Савић (Оскар), К. Сибирјакова (Лонцика), А. Верешчагин (Павле Хорват), А. Мајценовићева (Управитељица, Марија), М. Орловићка (Бланка), З. Чокановићева (Једна професорица, Манцика), Љ. Лазарева (Хиршфелд), К. Бабићева (Стребер), А. Милосављевићка (Јоланка, Девојчица), В. Милин (Дебели господин), Ф. Живојевић (Послужитељ у гимназији). – Изведено 12 пута.

Прво извођење у НПДб 20. IV 1940.  у Суботици. – Рд. П. Шебешћен, сц. М. Шербан; Љ. Филиповић (Керекеш), Р. Кранчевићка (Госпођа Керекеш), И. Танхофер, Б. Белићева (Терика Керекеш), Т. Танхофер, М. Андрић (Карл Тахи), Ј. Петричић, Н. Стојановић (Варга), Н. Стојановић, Н. Митић (Кулчар), С. Душановић (Оскар), И. Јовановићка, Д. Петковићева (Лонцика), С. Пашалић (Павле Хорват), М. Ерцеговићева, О. Животићка (Управитељица), И. Душановићка (Бланка Ваш), Р. Петровићева (Хиршфелд), Б. Андоновићева, К. Шербан (Штребер), В. Савић, С. Бурја (Дебели господин), К. Шербан (Манцика), З. Суботин, М. Кајтас (Девојчица), М. Петровићева (Марија), А. Стојковић, М. Ајваз (Послужитељ у гимназији). – Изведено 13 пута.

ЛИТ: А-м, Бановинско позориште гостује са успехом у Сомбору, Дан, 1940, бр. 216, с. 4; А-м, Dunabansági nemzeti színház előadásái, Napló, 24. IX 1940; Л. Дотлић, Госпођа полаже матуру, Дан, 1940, бр. 306, с. 6.

В. В.