ГОСПОДИН АЛФОНЗ (Monsieur Alphonse)

ГОСПОДИН АЛФОНЗ (Monsieur Alphonse) – комедија у 3 чина. Написао: Александар Дима Син. Прво извођење у Паризу, 26. XI 1873, у нашој земљи 8. IV 1877. у СНГ Љубљана.

Прво извођење у НП 7. IX 1921. у НСаду. Превео: Драгомир Л. Стевановић. Подела узета са плаката представе одржане 29. XI 1922. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; Д. Спасић (Монтеглен), Стеван Јовановић (Октав), С. Савић (Реми), В. Ивановић (Диједоне), П. Рајичићка (Рајмонда од Монтеглена), К. Виловчевица (Госпођа Гишар), З. Душановићка (Адријена). – Изведено 5 пута.

Прво извођење у БНП СДб 21. III 1935. у НСаду. Превео: Витомир Богић. – Рд. В. Богић; В. Богић (Монтеглен), З. Црногорчевићева (Рајмонда), П. Богатинчевић (Октав), А. Паранос, к. г. (Госпођа Гишар), С. Бурја (Реми), М. Петровићева (Адријена), С. Репак (Диједоне). – Изведено 2 пута.

Прво извођење у СНП 22. XII 1936. у Старом Бечеју. – Рд. Ђ. Козомара; М. Мајић (Монтеглен), Ђ. Козомара (Октав), А. Маслов (Реми), А. Ђорђевић (Диједоне), Н. Нешовић (Госпођа Гишар), М. Ђорђевић (Адријана). – Изведено 3 пута.

ЛИТ: В., „Господин Алфонс“, Застава, 1921, бр. 204, с. 2; Хр., „Господин Алфонс“ од А. Диме-Сина, Јединство, 1921, бр. 677, с. 2; В., Гостовање Српског народног позоришта из Новог Сада у Панчеву, Панчевачка недеља, 1937, бр. 187, с. 2.

В. В.