ГОЛУБОВИЋ Славко

ГОЛУБОВИЋ Славко – глумац-волонтер; у НПДбС је наступао у епизодним улогама 1939/40, када је оно гостовало у  Старом Бечеју. Позната је једна његова улога: Војник код пушкарнице (На леђима јежа).

В. В.