ГОЛУБОВИЋ Љубица

ГОЛУБОВИЋ Љубица – драмска глумица (Београд, 27. V 1933 – ). Завршила је гимназију и Академију за позоришну уметност у Бгду 1958, када је ангажована у НП у Сарајеву, где је остала до 31. VIII 1960. Од 1. IX 1960. до 30. IX 1960. била је хонорарни члан СНП (уговор је склопила на г. дана, али је после месец дана из породичних разлога отишла у иностранство не одигравши ни једну улогу).

В. В.