ГОЛИШЈАНИ Енрико (Enrico Golisciani)

ГОЛИШЈАНИ Енрико (Enrico Golisciani) – италијански либретист (Напуљ, 25. XII 1848 – Напуљ, фебруара 1918).  Био је уредник једног дневног листа; написао је велик број либрета за Понкиелија, Волф-Ферарија и друге композиторе. Аутор је либрета за оперу Сузанина тајна Волф-Ферарија, коју је Н-Оп извело 1932.

В. В.