ГОЛГОТА

ГОЛГОТА – драма у 3 чина. Написао: Миливој Ст. Предић. Прво извођење 15. XII 1907. у НП Бгд.

Прво извођење у СНП 24. II 1908. у Сомбору. Подела узета са плаката представе одржане 18. VI 1908. у Сенти. – Рд. Д. Спасић; Т. Лукићка (Госпођа Алексићка), М. Марковићка (Олга), Љ. Иличић (Жарко), М. Матејић (Петровић), Б. Николић (Трајко Ташевић), К. Васиљевић (Протић), Д. Васиљевићка (Костићева), Р. Спиридоновић (Жуткић), Н. Сланкаменац (Ђурић), М. Николић (Николић), Д. Кранчевић (Полицијски комесар), С. Стефановић (Ђока), М. Тодосићка (Ката), Д. Матејићка (Јулча). – Изведено 17 пута.

Премијера у СНП 1. X 1925. у Тителу. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: М. Марковићка (Госпођа Алексићка), П. Алмажановићка (Олга), М. Душановић (Жарко), Ђ. Козомара (Петровић), М. Живановић (Протић), А. Рашковић (Ђурић), Н. Динић (Ђока), М. Авировићева (Ката), М. Марковић, С. Савић. – Изведено око 10 пута.

БИБЛ: М. Ст. Предић, Голгота, НСад 1908.

ЛИТ: Л. (Марковић) М(ргу)д, „Голгота“, драма у три чина, написао Миливој Ст. Предић, Браник, 1908, бр. 35, с. 2; А-м, Српска народна позоришна дружина, Слога, Сомбор 1908, бр. 8, с. 3; Раул, 24. фебруара (8. марта) приказан је комад „Голгота“, Наше коло, Сомбор 1908, бр. 10, с. 3; А-м, Српско народно позориште, Женски свет, НСад 1908, бр. 3, с. 67; А-м, „Голгота“ од Предића, Браник, 1909, бр. 229, с. 3; Ј. Ж., „Голгота“, драма у три чина од М. С. Предића, ЛМС, 1909, књ. 256, с. 69; А-м, Голгота, Позориште, НСад 1909, бр. 14, с. 54-55; (Ј.) Г(рчић), „Голгота“, Ново Позориште, НСад 1909, бр. 16, с. 62-63; А-м, У четвртак је приказана „Голгота“, Слога, Сомбор 1910, бр. 11, с. 5; В., У среду 10. марта 1926. г. приказана је „Голгота“ од М. Предића, Ново време,  Стари Бечеј 1926,  бр. 12,  с. 4; А-м, Српско народно позориште, Србија, Сремска Митровица 1926, бр. 33, с. 4; А-м, Српско народно позориште, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1926, бр. 17, с. 4.

В. В.