ГОЛ Франц (Franz Gaul)

ГОЛ Франц (Franz Gaul) – аустријски сликар, карикатурист, сценограф, костимограф и аутор балетских либрета (Беч, 29. VII 1837 – Беч, 3. VII 1906). Школовао се у Бечу, Венецији, Немачкој, Холандији и Паризу. Од 1868. је у бечкој Опери: најпре као костимограф (до 1870), а од 1879. до смрти шеф опреме; у међувремену је костимограф у Минхену. Нарочиту пажњу поклањао је историјској верности инсценације и костима. Израдио је око 300 портрета личности из театра и око 3500 скица за костиме. По његовим нацртима израђивани су костими за поједине премијере у старом загребачком казалишту (оригинални нацрти чувају се у Архиву и музеју ХНК). Цртао политичке карикатуре и хумористичке сцене из позоришног света. Заједно са Јозефом Хасрајтером (в) написао је либрето за балет Вила лутака  (муз. Јозефа Бајера), који је у СНП изведен 1972.

В. В.