ГЛУК Кристоф Вилибалд (Christoph Wilibald Gluck)

ГЛУК Кристоф Вилибалд (Christoph Wilibald Gluck) – немачки  композитор (Еразбах, код Бершинга, 2. VII 1714 – Беч, 15. XI 1787). Младост је добрим делом провео у Чешкој, где је у исусовачкој гимназији градића  Комутов добио прве подуке из музике. Касније прелази у Праг, где се 1731. уписује на Филозофски факултет. Пет г. касније, 1736, у Бечу упознаје кнеза Мелција, који му обезбеђује боравак и студије у Милану. Сва дела писана у то доба носе обележја ондашње италијанске опере. После краћег боравка у Лондону и Паризу, као и путовања по градовима Европе са Минготијевом путујућом трупом, настањује се у Бечу, где се упознаје са књижевником Ранијером Калцабиђијем (в), с којим је уско повезана његова реформа опере. У сарадњи са Калцабиђијем створио је своје три реформске опере Орфеј и Еуридика, Алчеста и Парис и Јелена. Његова реформа опере се може свести углавном на два основна захтева: на  преображај либрета, тј. отклањање плачљиве сентименталности, замршених, наивних и безначајних садржаја, и на богаћење изражајних средстава, у циљу што снажнијег наглашавања истине и једноставности. Тежећи складу између тона и речи, и чувајући се од било каквих неумерености, избегавао је преобиље певачког виртуозитета којем је стремила италијанска опера његовог доба. У средишту радње његових дела су идеје од општег значаја и отуда склоност ка искоришћавању античке, митолошке и судбинске грађе. Његову реформску оперу редовно носи нека снажна етичка идеја. Написао је око 40 опера, од којих су неке само делимично сачуване, 17 симфонија, односно увертира, више концерата и соната и 5 балета. Сем поменутих, важнија су му дела: Ифигенија на Аулиди, Армида, Ифигенија на Тауриди, Концерт за флауту и оркестар, трио-сонате, соло-песме Клопштокове оде и песме (Klopstocks Oden und Lieder) за глас и клавир. Својом реформом оперу је вратио њеним првобитним задацима; уздизању и оплемењивању духа уз помоћ синтетичког деловања разних уметности. Његов утицај на каснији развитак оперске уметности био је веома далекосежан и плодан, а његове заслуге у реформисању озбиљне опере доиста велике и трајне. У СНП су на репертоару биле опера Орфеј и балетска пантомима Дон Хуан (Le Festin de pierre).

М. Х.