ГЛУМИЦА

ГЛУМИЦА – шаљива игра у 1 чину. Написали: Меје и Нарсис Фурније. Немачки прерадио: Фридрих Вилхелм.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 24. XI 1870. у Панчеву. Превео: Манојло Хрваћанин Србендић. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 1 пут.