ГДЕ ЈЕ ЖЕНА (Wo ist die Frau)

ГДЕ ЈЕ ЖЕНА (Wo ist die Frau) – шаљива игра у 4 чина. Написао: Рудолф Кнајзл.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 2. II 1904. у Сомбору. Превео: Милан Матејић. Подела узета са плаката представе одржане 31. XII 1904. у НСаду. – Рд. Д. Спасић; С. Бакаловићка (Габријела од Венсборна), К. Васиљевић (Барон Венделин од Венсборна), А. Стојановић (Професор Херман Хохштет), М. Марковићка (Герда), М. Матејић (Евалд Габлинц), М. Марковић (Хилман Торилд), В. Виловац (Гревнштајн), К. Виловчевица (Г-ђа Гревнштајн), Ј. Стојановићка (Госпођица Корницова), М. Козловићева (Госпођица Герлартова), Д. Кранчевић (Таубер), С. Стефановић (Доктор Фолрат), Д. Васиљевићка (Рамерка), Ј. Барјактаровићка (Отилија), С. Лијанка (Ханс), С. Николићева (Лотика), Ђ. Маџарић (Писмоноша). – Изведено око 10 пута.

ЛИТ: Л. (Марковић) М(ргу)д, „Где је жена“, шаљива игра у четири чина, написао Р. Кнајзл, превео М. Матејић, Браник, 1904, бр. 292, с. 3; Ј. Хр(аниловић), Где је жена, Позориште, НСад 1904, бр. 42, с. 230-231; А-м, Позориште у Вуковару…, Сриемске новине, Вуковар 1905, бр. 68, с. 4-5; А-м, Казалиште, Народна обрана, Осијек 12. X 1905.

В. В.