ГАВРИЛОВИЋ Живојин-Жика

ГАВРИЛОВИЋ Живојин-Жика – драмски писац (Вишеград, 1922 – ?). Школовао се у Сарајеву, где је похађао учитељску школу. Од самог почетка Другог светског рата прикључио се народноослободилачкој борби. Сећања на те догађаје описао је у ратним хроникама Ране још увек боле (1954), Игманци (1962) и Пане лимар (1965). По ослобођењу земље обављао је разне дужности, а затим се посветио публицистичком и литерарном раду. Писао је прозу, али и драмске текстове: Златан пијесак (1957), који је у сезони 1957/58. извођен у Шапцу, Сомбору, Лесковцу, Титовом Ужицу, Приштини, Крагујевцу и Вршцу; Тишина шума (1958), Чарна (1964), Грешник (1966). У СНП је праизведена његова драма Тишина шума 1958.

БИБЛ: Тишина шума, драма у три чина, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 795.

ЛИТ: П. Волк, Писци националног театра, Бгд 1995, с. 377-378; М. Радоњић, Савремена домаћа драма на сцени Српског народног позоришта (1945-1965), НСад 2006, с. 46-47.

В. В.