ГАВРИЛОВИЋ Никола

ГАВРИЛОВИЋ Никола – романист, преводилац (Стара Молдава, Румунија 23. II 1912 – Нови Сад, 1. VI 2006). Основну школу завршио је у Старој Молдави, а гимназију учио у Великом Градишту, Белој Цркви и Вршцу, где је матурирао 1930. Дипломирао је на Филозофском факултету у Бгду, на групи за романистику (1937). Од 1937. до 1941. предавао је француски језик у приватној школи др Симе Милошевића у Бгду. Рано је ступио у додир са позориштем: у 18. г. превео је са румунског језика комедију Ј. Л. Карађалеа Изгубљено писмо, затим Бурну ноћ од истог писца и драму Е. Ловинескуа Разорена тврђава. Као ратни војни заробљеник у логору Сталаг VIII-А један је од оснивача Српског логорског позоришта у Герлицу (Görlitz), у Немачкој, његов управник, редитељ и глумац. Из логора је као тешко оболео враћен у земљу (1943) и прикључио се Јужнобанатском партизанском одреду, у којем је остао до ослобођења. Од 1945. интензивније се бавио позоришним стваралаштвом. На Филозофском факултету Загребачког свеучилишта докторирао је 1965. из области театрологије и компаративистике са темом „Француска драма на српској сцени у Војводини од 1861. до 1914“. Од 1966. до 1968. први је руководилац Центра за позоришну документацију Стеријиног позорја у НСаду, где започиње пионирски посао на обради савремене театарске документације у нашој земљи. Познат је као истраживач српско-румунских односа и заједништва у сфери просвете у XVIII и XIX веку, писац више студија из историје развитка просвете и културе Срба и Румуна у Војводини и виши научни сарадник Института за историју Филозофског факултета у НСаду. Сарађивао је у позоришним часописима. СНП је 1957. извело Изгубљено писмо у Г. редакцији превода Владислава Мошуља.

БИБЛ: Француски репертоар на сцени Српског народног позоришта у Новом Саду, Споменица СНП, НСад 1961; Историја ћирилских штампарија у Хабзбуршкој монархији у XVIII веку, монографија, НСад 1974; Die kyrilische Buchdruckerei Joseph Kurzböcks und Buch-Verlagswesen im 18. und 19. Jahrhundert, Берлин 1977; Две стотине година образовања учитеља у Сомбору (1778-1978), са више коаутора, Сомбор 1978; Српско-румунско клирикално училиште у Вршцу 1822-1867, монографија, НСад 1983.