АТАНАСИЈЕВИЋ Арсен

АТАНАСИЈЕВИЋ Арсен – глумац-почетник (Велика Кикинда, 27. X 1866 – ?) У СНП је био само неколико месеци 1884.

С. Ј. Д.