ГАВЕЛА Ђуро

ГАВЕЛА Ђуро – књижевник (Босански Петровац, 17. VIII 1907 – Београд, 2. II 1978). Отац Бранко био је трговац, мати Јелена рођ. Крецо домаћица. Основну школу завршио је у Србу (Лика), гимназију почео у Дарувару, а завршио у Бихаћу (1926). Југословенску књижевност студирао је на Филозофском факултету у Згбу (1926/27), а завршио у Бгду (1931). Школске 1933/34. боравио је у Паризу на усавршавању, као стипендиста француске владе. По повратку у земљу, 1934. се запослио у Министарству просвете у Бгду, где је обављао разне дужности до почетка рата 1941. Од 1945. до 1949.  радио је као уредник у издавачком предузећу „Просвета“, а од 1950. до 1955. уређивао је библиотеку „Српски писци“ у „Нолиту“. Управник Вуковог и Доситејевог музеја постао је 1949. и на том положају остао до пензионисања, 1975. Покренуо је и уређивао серијске публикације „Ковчежић“ (1958-1973) и „Вуков сабор“ у Тршићу (1970-1973). Културне и књижевне активности почео је у Бихаћу као гимназијалац, прве песме објавио у загребачким серијским публикацијама