ГАТИ-ТРОТ Тило (Tylo Gatti-Troth)

ГАТИ-ТРОТ Тило (Tylo Gatti-Troth) – књижевник. На основу његовог прозног текста Алфред Марија Вилнер и Алфред Гринбаум написали су либрето за оперету Доларска принцеза, која је у СНП изведена 1912. и у НП у НСаду 1921.