ГАСТИН Жил де (Jules de Gastyne)

ГАСТИН Жил де (Jules de Gastyne) – француски романсијер и драмски писац (Санксеј, 12. VI 1847 – Париз, 14. VI 1920). Право му је име Жил Беноа (Jules Benoît). Најпре је био новинар у Поатјеу. У Париз је прешао 1869. и радио у више књижевних листова. После опсаде Париза и Комуне почео је да објављује многобројне, врло „париске“ романе. За позориште је, сам или у сарадњи, написао неколико водвиља. Сарадници су му били Иполит Рејмон, Алфред Делакур и Анри Фежер. С овим последњим је написао Заједнички живот (La Vie commune, 1887), који је СНП  приказало 1922.

ЛИТ: -ко-, „Заједнички живот“ – Народно позориште, Застава, 27. IV 1923; Ст., „Заједнички живот“, Банатски гласник, Велики Бечкерек 1926, бр. 19, с. 4.

С. А. Ј.