АСУНТА ЛЕОНИЈЕВА (Assunta Leoni)

АСУНТА ЛЕОНИЈЕВА (Assunta Leoni) – шаљива игра у 5 чинова. Написао: Адолф Вилбрант. Прво извођење у Берлину, 20. IX 1884.

Прво извођење у нашој земљи у СНП 6. II 1886. у НСаду. Превео: Јован Грчић. – Д. Ружић (Алфред Бухау), В. Миљковић (Емил Бухау), А. Милојевић (Др Клинтн), Д. Николићева (Мери Клинтнова), С. Бркићева (Бароница Боргхолмова), П. Добриновић (Бругер), В. Димитријевић (Фабијан), М. Банић (Др Краус), М. Максимовићева (Хана), С. Вујићка (Асунта Леонијева), Н. Петровић (Надзорник). – Изведено 1 пут.

ЛИТ: М. С(ави)ћ, „Асунта Леонијева“, позоришна игра у пет чинова, написао Адолф Вилбранд, Браник, 1886, бр. 16, с. 4; А-м, Добра глума у лошој драми, Наше доба, НСад 1886, бр. 18, с. 3; Н., Асунта Леонијева, Позориште, НСад 1886, бр. 24, с. 94-95, бр. 25, с. 98-99.

В. В.