ГАЈИН Арсен

ГАЈИН Арсен – глумац (Дероње, Оџаци, 28. IX 1904 – Дероње, 26. XI 1961). Завршио је 5 разреда гимназије и Глумачку школу у Згбу. Био је чиновник пореске управе у Апатину од 1939.  У СНП је наступао хонорарно од 1. IX 1953. до 31. VIII 1954. као пензионер.

УЛОГЕ: Љубиша (Ка новим обалама), Ага (Хајдук Станко).

ЛИТ: С. Берберски, Михаило Васиљевић: „Ка новим обалама“, Дневник, 3. XI 1953; Ј. Виловац, Једно солидно остварање – „Хајдук Станко“ на новосадској сцени, Дневник, 3. III 1954.

Ј. М.