АРСИЋ Јованка

АРСИЋ Јованка – глумица (Крушевац, 1. III 1926 – ). Завршила је Вишу занатлијску и Глумачку школу у Бгду. Радила је као службеник у Градском синдикалном већу и Академији за позориште, филм, радио и телевизију у Бгду од 29. IV 1946. до 1. X 1950. У професионално позориште ступила је у НК у Пули 7. X 1950. и у њему играла једну сезону. У СНП је била члан од 1. X 1951. до 31. VII 1952. Из НСада отишла је у НП у Вршцу (1952-1954), а потом је напустила глумачки позив и запослила се као службеник у ТВ Бгд.

УЛОГЕ: Филета (Максим Црнојевић), Понција (Дом Бернарде Албе), Госпођа Ната (Госпођа министарка).

ЛИТ: П. С. Петровић, „Максим Црнојевић“ на новосадској позорници, НС, 1951, бр. 33, с. 2; Ј. Виловац, Поводом премијере „Дом Бернарде Албе“ на новосадској сцени, СВ, 7. III 1952.

Ј. М.