АРНУ Огист (Auguste Arnould)

АРНУ Огист (Auguste Arnould) – француски песник, драмски писац, романсијер, историчар и публицист (Париз, Француска, 29. IV 1803 – Петроград, Русија, 8. III 1854). Средње образовање је стекао у колеџу „Анри IV“ у Паризу. Почео је, по жељи родитеља, као секретар једног адвоката, али му је овај, схвативши његову обдареност, саветовао да се посвети књижевности. Први му је рад комедија у стиховима Матора девојка (La vielle fille), написана у сарадњи са Нарсисом Фурнијеом (в); она је приказана у „Одеону“. Написао је, у прози и стиху, велик број позоришних комада, који су, већином, објављени у разним позоришним зборницима. Писао је комедије-водвиље, драме, комичне опере. Поред Фурнијеа, који је био главни, имао је више сарадника. Најпознатији су Локроа (Lockroy), Фредерик Сулије (Frédéric Solié), Денери (Dennery), Жил де Ваји (Jules de Wailly). Објавио је и више, углавном двотомних, романа, већину у сарадњи, али и сам. Аутор је Историје Бастиље (Histoire de la Bastille, 1843-1845), у осам томова, написане у сарадњи са Албоазом (Alboise) и Макеом (Maquet). Сарађивао је у Чувеним злочинима (Crimes célèbres, 1840), чији је један од аутора био Александар Дима Отац. Познат је и по томе што се оженио чувеном глумицом Жаном-Силвани Плеси (Jeanne-Sylvanie Plessy), у уметничком свету познатом, после удаје, као Госпођа Арну-Плеси (Mme Arnould Plessy). СНП је његову драму у пет чинова Гвоздена образина (L´homme au masque de fer, 1831), написану у сарадњи са Фурнијеом, приказало 1868, по свему судећи према немачкој преради Die eiserne Maske од Л. Шнајдера (L. Schneider).

С. А. Ј.