АРМИДИ Исак

АРМИДИ Исак – оперски певач, тенор. Био је члан Опере НП у Бгду од 1920. до 1922. У НП у НСаду гостовао је 1920. као Вертер, а 1921. као Каварадоси у Тоски; 8. IV 1922. je у НСаду одржао целовечерњи концерт.

ЛИТ: А-м, „Вертер“ од Жила Маснеа, Јединство, 20. X 1920; А-м, „Тоска“ од Пучинија, Јединство, 8. II 1921.

В. П.