АРГИРОВИЋЕВА

АРГИРОВИЋЕВА – певачица-волонтер (рођена у НСаду). Била је чланица Српског певачког друштва у НСаду и као таква певала 1897. у СНП улогу Друге девојке у шаљивој опери В. Масеа Јованчини сватови.

С. Ј. Д.