АРАЦКИ

АРАЦКИ – волонтер (рођен у НСаду). Био је члан Српског читаоничког певачког друштва у НСаду и као такав певао у СНП улогу Кума у шаљивој опери В. Масеа Јованчини сватови.

С. Ј. Д.