АПОТЕОЗА 41

АПОТЕОЗА 41 – ораторијска фреска на стихове Ференца Деака. Музика: Иван Ковач.

Праизвођење у СНП 23. X 1984. – Дир. И. Топлак; П. Петковић-Лазин (xxx), Б. Вукасовић (xxx). – Изведено 3 пута, глед. 1097.

М. Д. М.