АПИЋ Васа

АПИЋ Васа – драмски глумац (Жабаљ, 14. I 1924 – Вршац, 27. I 2006). Завршио је два разреда грађанске школе и Државну позоришну школу у НСаду 1949. Од септембра 1949. до 31. VIII 1951. био је глумац у Градском народном позоришту у Сремској Митровици, а у СНП од 1. IX 1951. до 31. VIII 1952, када је отишао у НП Сомбор.

УЛОГЕ: Први Циганин (Ивкова слава), Чиновник (Број 72), Ива „Памуклијаш“ (Дорћолска посла), Млади адвокат (Живи леш), Први послужитељ (Госпођа министарка).

В. В.