ФУНТЕК Антон

ФУНТЕК Антон – словеначки књижевник и либретиста (Љубљана, 30. X 1862 – Љубљана, 21. X 1932). У родном граду је завршио учитељску школу, а потом радио као учитељ и професор Учитељске школе у Љубљани. Пензионисан је 1925. У књижевности се појавио као представник формалистичке школе збирком песама Izabrane pesmi. Познат је као преводилац словеначких песника на немачки. Приповедачка проза му је епигонска, али је као драмски писац постигао много више успеха (Iz osvete, Tekma, Za hčer). Његово интересовање за позориште огледа се и у преводима драмских текстова и позоришним критикама које је објављивао у „Љубљанском звону“, чији је био и уредник. Написао је либрето за оперу Бењамина Ипавице Teharski plemiči, који је касније прерађен за оперу Виктора Парме Урх, гроф цељски. Заједно са Фрањом Гестлом написао је и либрето за једночину оперу Виктора Парме Ксенија, која је у СНП изведена 1909.

В. Кч