ФРТУНИЋ Димитрије

ФРТУНИЋ Димитрије – књижевник и преводилац (Вучитрн, 8. II 1884 – Београд, 9. VII 1937). Основну школу завршио је у Вучитрну, гимназију у Цариграду, а у Бгду је студирао француски и српскохрватски језик и књижевност. Учитељевао је у Радаљу, Крушевцу, Ужицу, Крагујевцу и Куманову (1908-1915). За време Првог светског рата прешао је преко Албаније и нашао се у Француској, где је од 1916. до 1919. био васпитач српске средњошколске омладине (у Ници и Марсељу). Затим се вратио у Куманово, а од 1921. до пензионисања (1932) предавао је на Филозофском факултету и у гимназији у Скопју. Говорио је француски, турски и албански. Био је члан Клуба независних књижевника. Објављивао је у „Цариградском гласнику“,  „Књижевној недељи“,  „La Patrie serbe“, „Мисли“, „Јужној Србији“, „Вардару“ и „Јужном прегледу“. Његов превод драме Браћа Карамазови, коју су по Достојевском написали Ж. Копо и Ж. Кру(ј)е, изведен је у НПДб 1938.

БИБЛ: Ф. Достојевски, Браћа Карамазови, драма у 5 чинова, написали Жак Копо и Жан Грује (sic!), прев. са француског Димитрије Фртунић, Крагујевац 1912.

В. В.