ФРОМОН И РИСЛЕР (Fromont jeune et Risler aîné)

ФРОМОН И РИСЛЕР (Fromont jeune et Risler aîné) – драма у 5 чинова, с предигром. По властитом истоименом ромену написао Алфонс Доде, у сарадњи са Анријем Белоом. Прво извођење у Паризу, 16. IX 1876, у нашој земљи 20. XII 1883. у ХНК у Згбу (под насловом Fromont junior i Risler senior).

Први пут у СНП 20. I 1900. у НСаду. С француског превео: Михаило Р. Поповић. – Рд. М. Хаџи-Динић; Д. Ружић (Рислер), М. Марковићка (Сидонија), Д. Спасић (Франсоа Рислер), М. Марковић – Мика (Фромон – Ђорђе), С. Бакаловићка (Клара), М. Хаџи-Динић (Делобел), Љ. Душановићка (Дезире), А. Лукић (Шеб), М. Тодосићка (Шебовица), М. Николић (Сигмунд, Планус), Д. Николићка (Г-ђа Добзонова), Л. Вујичићева (Собарица), Д. Туцаковићева (Шегрт), М. Николантић (Келнер), В. Хорват-Хорватић (Слуга у писарници). – Изведено 16 пута.

Обновљено као премијера у СНП 5/18. II 1902. у Сентомашу. – Рд. М. Хаџи-Динић; Д. Ружић (Рислер), М. Марковићка (Сидонија), А. Стојановић (Франсоа Рислер), М. Марковић Мика (Фромон), С. Бакаловићка (Клара), М. Хаџи-Динић (Делобел), З. Добриновићка (Дезире), П. Добриновић (Шеб), М. Тодосићка (Шебовица), М. Николић (Сигмунд Планус), Д. Николићка (Госпођа Добзонова), Л. Вујичићева (Собарица), С. Шикопарија (Шегрт), Е. Слука (Келнер), В. Виловац (Слуга). – Изведено 7 пута.

Премијера у СНП 20. III 1919. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Није познат ни један учесник представе. – Изведено 2 пута.

БИБЛ: А. Доде и А. Бело, Фромон и Рислер, драма у 5 чинова, с предигром, с француског прев. Мих. Р. Поповић, ркп. у Библиотеци СНП, сигн. 216.

ЛИТ: А-м, У четвртак, 20. јануара први пут: „Фромон и Рислер“, Застава, 22. I 1900; А-м, „Фромон и Рислер“, драма, написали су је А. Доде и А. Бело, Браник, 1900, бр. 9, с. 3; (Ј. Г(рчић), Фромон и Рислер, Позориште, НСад 1900, бр. 15, с. 58–59; А-м, С. Н. П. у Меленцима, 8 (21) јула 1900 представљено „Фромон и Рислер“, Србадија, Велика Кикинда 1900, бр. 4–6, с. 3; А-м, „Фромон и Рислер“, драма у 5 чинова од А. Додеа и А. Белоа, Браник, 1901, бр. 150, с. 5; -а, У суботу 8. децембра гледасмо по други пут: „Фромон и Рислер“, Застава, 11. XII 1901; Ј. Хр(аниловић), Фромон и Рислер, Позориште, НСад 1901, бр. 38, с. 206–207; Ј., Драма „Фромон и Рислер“ давана је на нашој позорници први пут дне 19. фебруара, Народност, Панчево 1903, бр. 17, с. 4.

Л. Д.