ФРАНЦУСКО-ПРУСКИ РАТ

ФРАНЦУСКО-ПРУСКИ РАТ – шаљива игра у 1 чину. Написао: Коста Трифковић.

Праизвођење у СНП 3. XI 1870. у Панчеву. – Д. Ружић (Петровић), Ј. Поповићева (Ката), К. Савићева (Марија), П. Маринковић (Поповић), Ј. Маринковићка (Јеца), Н. Недељковић (Милан), С. Анђелић (Чича Мија), Ј. Бунић (Слуга). – Изведено 2 пута.

Обновљено као премијера у СНП 18. II 1872. у НСаду (са једночинкама Артаксерксес и Савет гратис). – Д. Ружић, к. г.  (Петровић), Ј. Поповићева (Ката), К. Савићева (Марија), Н. Зорић (Поповић), Ј. Маринковићка (Јеца), Н. Недељковић (Милан). – Изведено 5 пута.

Премијера у СНП 15. III 1884. у НСаду. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: Д. Ружић, Д. Ружићка, П. Добриновић, Ј. Добриновићка. – Изведено 9 пута.

Прво извођење у НП у НСаду 1. II 1919. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцријом из критика утврђено је да су у представи учествовали: М. Хаџи-Динић (Петровић), В. Виловац (Поповић). – Изведено 6 пута.

БИБЛ: Коста Трифковић, Француско-пруски рат, НСад 1872.

ЛИТ: Ј., „Артаксерксес“, „Савет гратис“, „Француско-пруски рат“, Позориште, НСад 1872, бр. 31, с. 126–127, бр. 32, с. 130–131; Г., „Школски надзорник“, „Љубавно писмо“ и „Француско-пруски рат“, Позориште, НСад 1884, бр. 34, с. 134; А-м, Српска народна позоришна дружина, Браник, 1885, бр. 21, с. 3; А-м, (Српско народно позориште у Земуну), Стражилово, 1885, бр. 23, с. 734; М. С-ћ, Трифковићево вече, Браник, 1886, бр. 22, с. 3; А-м, У суботу 19. фебруара била је свечана представа у прославу успомене на Косту Трифковића, Застава, 22. II 1900; (Ј.) Г(рчић), Свечана представа у  прославу успомене на Косту Трифковића: „Честитам“, „Француско-пруски рат“, „Љубавно писмо“, Позориште, НСад 1900, бр. 33, с. 130–131; А-м, „Француско-пруски рат“, Застава, 5. II 1919.

В. В.