ФОТИЋ Драгутин

ФОТИЋ Драгутин – оперски певач (Ада, 31. I 1911 – погинуо у Другом светском рату). Био је члан НПДб од 15. XI 1940. до 6. IV 1941.

УЛОГЕ: Фердинанд Биндер, Улични певач (Три девојчице).