ФОРМАЋ Коста Кока

ФОРМАЋ Коста Кока – поморски капетан, рођ. 1856. Друговао је са Јашом Томићем, са којим је заједно написао позоршни комад Ђаволски послови, у СНП изведен 1873.