АНТИГОНА (Αντιγονη)

АНТИГОНА (Αντιγονη) – трагедија у 3 чина. Написао: Софокле. Прво извођење вероватно 442. г. п. н. е. у Атини, у нашој земљи 11. IV 1896. у ХНК Згб.

Прво извођење у НП 19. X 1924. у НСаду. Превео: др Милош Ђурић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. А. Верешчагин; М. Грујићева (Антигона), Д. Спасић, А. Лескова, С. Јовановић, Ј. Стојчевић, М. Живановић, М. Душановић. – Изведено 4 пута.

Прво извођење у СНП 28. IX 1933. у Великом Бечкереку. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. А. Верешчагин, сц. и к. И. Кјулев; Р. Ферари, И. Петри, М. Паунковић, М. Штефанек, Р. Алмажановић, Р. Ђурић, М. Миљуш, С. Красић, П. Матић, М. Вујновић, В. Милин, Л. Лазаревић, Ј. Јевтић, Е. Миљуш. – Изведено 6 пута.

Прво извођење у ДНП 23. VI 1942. у Панчеву. Коришћена Шопенова музика. – Рд. А. Верешчагин, дир. В. Путник, сц. М. Шербан; О. Животићка (Антигона), Р. Петровићева (Исмена), С. Раваси (Креонт), А. Мајценовићка (Евридика), М. Јаснић (Хемон), М. Јелић (Тирезије), Р. Гојкић (Гласник), Р. Шобота (Стражар), Љ. Иличић (Корифеј), И. Душановићка (Прва свештеница), М. Миљковићева (Друга свештеница). – Изведено 4 пута.

Премијера у СНП 13. IX 1945. у НСаду. – Рд. А. Верешчагин, к.г., сц. М. Шербан; О. Животић (Антигона), Б. Белић (Исмена), С. Душановић (Креонт), Р. Кранчевић (Евридика), Ж. Котрошан (Хемон), В. Милин (Тирезије), Ј. Силајџић (Гласник), Е. Вебер (Стражар), Љ. Иличић (Корифеј хора). – Изведено 2 пута, глед. 345.

БИБЛ: Софокле, Антигона, прев. проф. др Папакостопулос, Бгд 1873; Есхил и Софокле, Одабране комедије, превео Милош Ђурић, СКЗ, Бгд1926, коло XXIX, бр. 195, с. 153-198.

ЛИТ: Посматрач, Софокло: „Антигона“, Застава, 22. X 1924; С. Зубац, Nationaltheater: „Antigona“, Tragödie in 5 Akten von Sophokles, Deutsches Volksbla, 26. X 1924; А-м, Antigone, Híradótt, В. Бечкерек 30. IX 1933; (hj), Antigone, Napló, Суботица 1. X 1933; А-м, Српско народно позориште даје потпуно успеле представе, Слога, Сента 8. X 1933; Б. П(етровић), Две премијере, СВ, 28. IX 1945; Б. Петровић, Пут Војвођанског народног позоришта у првој сезони, ЛМС, 1946, књ. 356, с. 136.

В. В.