ФЛОРЕСКУ Арта (Arta Florescu)

ФЛОРЕСКУ Арта (Arta Florescu) – румунска оперска певачица, сопран (Букурешт, 10. III 1921 – Букурешт, 7. VII 1998). Конзерваторијум у Букурешту завршила је 1942. и исте г. је ангажована у Букурештанској опери, наступивши први пут као Лучија од Ламермура. Гостовала је у Аустрији, Белгији, Бугарској, Мађарској, Југославији, Немачкој, Холандији, Грчкој, Пољској, Турској, СССР, Француској, ЧССР и другде. На нашој сцени ова одлична певачица веома успешно је репрезентовала високи ниво румунске оперске уметности. У СНП је наступила као Тоска 2. II 1961.

ЛИТ: А-м, Изразита музикалност, Дневник, 4. II 1961.

В. П.