ФЛОРЕНТИНСКА ТРАГЕДИЈА (A Florentine Tragedy)

ФЛОРЕНТИНСКА ТРАГЕДИЈА (A Florentine Tragedy) – трагедија у 1 чину. Написао: Оскар Вајлд. Драматизовао: Томас Стерџ Мур. Прво извођење у Лондону, 1906.

Прво извођење у нашој земљи у НП 26. X 1920. у НСаду (са једночинком Загонетка). Превео: Иво Војновић. Архива СНП не располаже плакатом. Реконструкцијом из критика утврђено је да су у представи учествовали: – рд. Е. Надворник; Б. Николић (Трговац Симон), Марија Вера, В. Јовановић. – Изведено 3 пута.

ЛИТ: А-м, „Флорентинска трагедија“, Застава, 1920, бр. 232, с. 3; А-м, Вајлдова „Флорентинска трагедија“, Јединство, 1920, бр. 419, с. 2; А-м, „Флорентинска трагедија“, Застава, 1920, бр. 244, с. 3.

В. В.